Voordelen

NEBRIN komt op voor jouw belangen bij opdrachtgevers en biedt een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring, samen met andere industriedeur bedrijven. Door jezelf en vakgenoten te voeden met informatie en inspiratie, breng je niet alleen jouw vakmanschap en onderneming op een hoger niveau, maar de hele Nederlandse Industriedeurensector. Als NEBRIN-lid profiteer je bovendien van allerlei praktische voordelen die jou helpen jouw effect te vergroten.


 • Belangenbehartiging bij leveranciers en fabrikanten, beschikbaarheid van onderdelen
 • Centraal kenniscentrum voor documentatie, handleidingen en schema’s
 • Borging van kwaliteit middels keurmerk en voorgeschreven richtlijnen
 • Aanbod van vakgerichte scholing en opleidingen
 • Centraal geregelde promotie richting de markt, deelname beurzen, congressen
 • Profilering als erkend servicebedrijf
 • Vermelding als NEBRIN lid op de website en “ledenzoeker”
 • Exclusief recht op gebruik NEBRIN logo
 • Bijwonen van georganiseerde netwerkbijeenkomsten
 • Delen van kennis en ervaringen
 • Informatie over ontwikkelingen in de markt, wetgeving en ARBO-zaken
 • Directe invloed op regelgeving door deelname aan NEN commissies
 • Centrale inkoop van niet deur gerelateerde producten
 • Professionalisering en ondersteuning van het ondernemerschap
 • Centraal geregelde vaktechnische cursussen en examens