Klachtenregeling

Via het onderstaande formulier kunt u uw klacht over het product of de dienst van een NEBRIN-lid indienen. NEBRIN kan u afhankelijk van het product en de daarbij behorende garantievoorwaarden bemiddelen.