Doel

NEBRIN is de branchevereniging voor en door kleine / middelgrote deurbedrijven met als doel:

  • De belangen te behartigen van de aangesloten NEBRIN leden
  • Klankbord te zijn voor leden en eindgebruikers van garage en industriedeuren alsmede het waarborgen van de kwaliteit van de leden door middel van afgifte van een keurmerk
  • Delen van kennis en kunde, waardoor er waardevolle netwerken ontstaan waarbij de leden elkaar aanvullen tot een collectief geheel
  • Het aanbieden van vaktechnische opleidingen aan de leden