Bestuur

Sinds de oprichting van de vereniging is het eerste bestuur in de volgende samenstelling aangesteld:

Voorzitter: de heer F.D (Fred) Buursma
Vicevoorzitter: de heer G.H.M. (Martijn) Kooijman
Penningmeester: de heer H.W. (Hendrik Willem) Alssema
Secretaris: de heer D.A. (Dick) van Bloemendaal
Algemeen lid: de heer P. (Popke) van Mourik
Algemeen lid: Vacature