Algemene ledenvergadering

Verzonden per e-mail: 27 januari 2022

Goedemorgen NEBRIN collega’s!

EINDELIJK…we mogen weer..!!
Met de versoepelingen van de Corona maatregelen zijn we gelukkig weer in staat een bijeenkomst te organiseren.
De reeds aangekondigde ledenbijeenkomst van 17 februari a.s. gaat door! Uiteraard wel met de nodige, door het kabinet opgelegde, voorwaarden en restricties.*

Wat hebben we op het menu:
• De verkiezingen van het bestuur. Deze week ontvangen jullie hiervan digitaal/online een stemformulier. **
De uitslag maken we bekend op de bijeenkomst.
• Het financieel jaarverslag van NEBRIN.
• De voortgang en het (goedgekeurde) voorstel van de inspectielijsten betreffende overheaddeuren en snelroldeuren. Deze ontvangen jullie hierbij ter inzage en mogelijkheid voor opmerkingen in de bijlage. ***
• Jos Burgers, een graag geziene (gast)spreker en auteur over onderwerpen als strategie, sales en klantgerichtheid.
• Een netwerkborrel.

Locatie:
Van der Valk Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ VEENENDAAL

Tijdstip:
17.00 uur Inloop met een drankje
17.30 uur Eten in buffetvorm in het restaurant!!
19.00 uur Aanvang bijeenkomst in de zaal
19.20 uur Gastspreker Jos Burgers
21.00 uur Einde officiële gedeelte met aansluitend netwerkborrel aan de bar.
22.00 uur Einde van de bijeenkomst

Let op:
Graag vóór 5 februari a.s. aan het secretariaat (replay op deze mail) laten weten met hoeveel mensen (inclusief de namen van deze personen) jullie aanwezig zullen zijn (maximaal 2 per lidmaatschap)!

Belangrijke info:
* De voorwaarden en restricties vanuit het kabinet voor toetreding tot horeca gelegenheden en evenementen zijn:
1,5 meter afstand, mondkapje bij bewegingen, QR code of negatieve testuitslag tonen bij entree.

** Deze week ontvangen jullie het digitale stemformulier inzake de bestuursverkiezing.
Dit formulier graag per omgaande invullen en retourneren aan het opgegeven mailadres.
De uitslag van de verkiezing maken we bekend op de bijeenkomst van 17 februari a.s.

*** De werkgroep veiligheid heeft een opzet gemaakt van de inspectielijsten, die we als NEBRIN willen gaan hanteren als “de standaard”.
Het is niet perse noodzakelijk de inspectielijst in deze lay-out te gebruiken. De bedoeling van deze lijsten is eenduidigheid te krijgen in wat we keuren/inspecteren en wanneer we iets goed óf afkeuren.
De eerste kolom is het te inspecteren punt.
De tweede kolom geeft een aantal mogelijke gebreken.
De laatste kolom, als daar een kruisje staat bij het mogelijke gebrek, betekend dat afkeur van de deur!
Als een ieder zijn of haar opmerkingen voor 10 februari a.s. wil aangeven (reageren op deze mail), dan zullen we dit waar nodig aanpassen.
Op 17 februari willen we hier een klap op geven en vanaf dan werkt een ieder NEBRIN lid op eenzelfde eenduidige wijze bij het uitvoeren van onderhoud.
Via social media zullen we daarna ook promoties hangen aan deze eenduidigheid en het uitvoeren van onderhoud.

Namens het bestuur vragen we jullie medewerking voor bovenstaande (re)acties!
Tot de 17e in Veenendaal!

Met vriendelijke groet,

Bestuur NEBRIN