Bestuursbijeenkomst

Het bestuur komt periodiek bijeen.